Байк център "Велинград" - сегментиране и маршрути

Сегменти - описание

Мрежата от сегменти около Велинград към началото на 2021 е в процес на изграждане и се състои от 18 сегмента номерирани по следния начин:

 • Сегмент №200 - Юндола - Торишката - Кладова - Пеева поляна. Сегментът е с дължина около 15 км. Маркиран е двупосочно със сини триъгълници. В по-голямата си част сегмента представлява горски път, даващ достъп до сегменти за спускане с номера 201, 202 и 204. Съответно до началните точки на сегмента - Юндола или Пеева поляна може да се достигне с автомобил или на собствен ход, като се следват сегменти №240 за Юндола или №250 за Пеева поляна.

 • Сегмент №201 - Шамака - Локвата - Славееви скали - Велинград. Сегментът започва с изкачване по горски път от местността Шамака до местността Локвата, след което следва спускане по пътека до Велинград. Нивото на трудност е средно, маркировката е със сини триъгълници, а общата дължина е около 13 км.

 • Сегмент №202 - Кладова - Бялата скала - Самоводица - Велинград. Сегмент за спускане, започващ от местността Кладова и следящ пътеки спускащи се по южните склонове на масива Арапчал. Сегментът е с високо ниво на трудност, маркировката е с червени триъгълници, а общата дължина е около 11 км.

 • Сегмент №203 - Стария чарк - Велинград. Сегмент №203 започва от местността Стария чарк - популярно място за разходки за велинградчани и води до квартал Каменица. До началото на сегмента може да се отиде като се следва сегмент №210 от Велинград до местността Никульова черква. Също така сегмент №203 може да се използва за разнообразяване на финалната част на №202, като в случая се продължава към квартал Каменица вместо към центъра на Велинград.

 • Сегмент №204 - Печенек - Драгиче - Каменица. Сегмент №204 представлява спускане по южните склонове на Елин връх. До началото му се достига посредством сегмент №200 от Пеева поляна, която се намира на около 2 км или от летовище Юндола, отдалечено на 13 км в западна посока. Сегментът е със средно ниво на трудност, маркировката е със сини триъгълници, а общата дължина е около 7 км.

 • Сегмент №205 - Елин връх - Градот - Велинград. Сегмент №205 започва от Елин връх и представлява спускане по стръмна пътека в южна посока. Нивото на трудност е високо, маркировката е с червени триъгълници, а общата дължина е около 4 км.

 • Сегмент №206 - Елин връх - Уличките - Велинград. Сегмент №206 представлява спускане по южните склонове на Елин връх. За да достигнете до началото му е необходимо да се спуснете по №205 от Елин връх през местността Пожара. Нивото на трудност е средно, маркировката е със сини триъгълници, а общата дължина е около 5 км.

 • Сегмент №207 - достъп до Елин връх. Сегмент №207 служи като връзка между шосето Велинград - Начовото (сегмент №250) и Елин връх - начална точка на сегменти №205, №206 и №212. Нивото на трудност е средно, маркировката е със сини триъгълници, а общата дължина е около 1.7 км.

 • Сегмент №210 - Велинград - Самоводица - Ачовица - Станиловец. Сегмент №210 се движи в по-голямата си част по горски пътища, подсичащи склоновете на Алабак на височина около 1000 - 1200 метра. №210 пресича сегменти с номера 201, 202, 204, 205, 206, 211 и 212 и по този начин дава възможност за комбинации с различна дължина, натоварване и трудност. Маркиран е двупосочно т.е. тези комбинации могат да се правят с начална точка Велинград или от местността Ачовица, до която се отива по шосето Велинград - Пеева поляна (сегмент №250). Нивото на трудност е средно, маркировката е със сини триъгълници, а общата дължина е около 16 км (в едната посока).

 • Сегмент №211 - Елин връх - Амалово - Драгиново. Сегмент №211 започва от Елин връх, до където може да стигнете по №250 (възможен трансфер) и №207. Представлява спускане по поредица от пътеки и кратки участъци от горски път по източните склонове на Елин връх. Нивото на трудност е средно, маркировката е със сини триъгълници, а общата дължина е около 6.5 км.

 • Сегмент №212 - Ситния дол. Представлява спускане по пътечка, свързваща горския път между местностите Ачовица и Станиловец (сегмент №210) и село Драгиново. Сегментът е със средно ниво на трудност, маркировката е със сини триъгълници, а общата дължина е около 4.5 км.

 • Сегмент №220 - село Света Петка - Острец - Велинград. Сегмент №220 започва от село Света Петка. До началото му може да се отиде с автомобил или на собствен ход, като се следва сегмент №240. Представлява живописен маршрут за XC, като почти през цялото време се следва билен горски път. Едва във финалната част т.е. след местността Вазова поляна има спускане по пътечка, която отвежда до финала във Велинград. Нивото на трудност е средно, маркировката е със сини триъгълници, а общата дължина е около 15 км.

 • Сегмент №221 - 5те братя - Велинград. Сегмент №221 представлява вариация на последната част на №220. Представлява относително стръмна пътечка, която се отделя от №220 в местността 5те братя и се спуска през пречиствателната станция до кв. Чепино на Велинград. Сегментът е със средно ниво на трудност, маркировката е със сини триъгълници, а общата дължина е около 1.5 км.

 • Сегмент №230 - Драгиново - Калето - Врани камък - Лакът. Сегмент №230 представлява панорамна XC обиколка в района на село Драгиново. От селото изцяло се следват горски пътища, които се изкачват до билото наречено Стража и преминават през височините Тъпанара, Калето, Врани камък, за да се стигне в крайна сметка до местността Лакът, където е крайната точка на сегмента. Сегмент №230 дава достъп до сегменти с номера 231 и 232, които съответно се спускат към село Драгиново и към местността Долене. Нивото на трудност е средно, маркировката е със сини триъгълници, а общата дължина е около 16 км.

 • Сегмент №231 - Брусовете - Драгиново. Сегмент №231 представлява сравнително кратко и лесно спускане по черен път от местността Брусовете до село Драгиново. Този сегмент позволява да се направи кръгов маршрут с изходна точка село Драгиново, като се комбинират сегменти 230 и 231. Нивото на трудност лесно, маркировката е със зелени триъгълници, а дължината му е около 2.7 км.

 • Сегмент №232 - Кови дол - Долене. Сегмент №232 представлява спускане по пътека и горски път от височината Кови дол до гара “Долене” на теснолинейната ЖП линия. До началото му се достига по сегмент №230. Нивото на трудност е средно, маркировката е със сини триъгълници, а дължината му е около 4.2 км.

 • Сегмент №240 - Велинград - Абланица - Света Петка - Юндола. Сегмент №240 е предвиден за XC каране. Следи се черен път по долината на река Абланица до гара Света Петка, след която има изкачване до едноименното село. Оттам до Юндола сегмента следи пътека, движеща се успоредно на шосето Велинград - Юндола. Сегмента дава достъп до сегменти с номера 220 и 200. Нивото на трудност е средно, маркировката е със сини триъгълници, общата дължина е около 27 км.

 • Сегмент №250 - Велинград - Пеева поляна. Този сегмент се изкачва по асфалтовото шосе от Велинград до местността Пеева поляна и по този начин дава достъп до сегменти с номера 210, 211, 207 (респ. 205, 206, 211, 212), както и 200 (респ. 204, 202, 210). Нивото на трудност е средно, маркировката е със сини триъгълници, а дължината е около 13 км.

Комбиниране на сегменти в маршрути

Мрежата от сегменти е проектирана по такъв начин, че да дава възможност за множество комбинации с различна насоченост, продължителност и трудност.

Например сегменти с номера 200, 220, 240 и 250 оформят т.нар. външен кръг и са предвидени да осигурят достъп на собствен ход до високите части рида Алабак, където са началните точки на сегменти за спускане каквито са 201, 202, 204, 205, 206, 211, 221.

Сегмент №210 от своя страна оформя т.нар. вътрешен кръг и дава достъп до долните части на изброените 201, 202, 204, 205, 206, 211 и 212.

Сегмент №230 позволява посещението на панорамните възвишения източно от село Драгиново, а в комбинация с номера 231 и 232 се оформят кръгов маршрут и живописно спускане към ЖП гара “Долене”.

Сегменти с номера 203 и 207 са помощни и респективно те маркират връзката между №202 и кв. Каменица, както и връзката между №250 и Елин връх.

Тази плетеница от маркирани сегменти позволява комбинирането им следните примерни маршрути на собствен ход:

 1. Велинград - Юндола - Шамака - Локвата - Велинград. Оформя се в комбинация между номера 240, 200 и 201;
 2. Велинград - село Света Петка - Острец - Велинград. Комбинация от номера 240 и 220;
 3. Велинград - Елин връх - местност Драгиче - местност - Уличките - Велинград. Комбинация от номера 250, 207, 205 и 206;
 4. Велинград - Булин чаир - Велинград. Комбинация от номера 210 и 201;
 5. Велинград - Самоводица - Велинград. Комбинация от номера 210 и 202;
 6. Велинград - Самоводица - Уличките - Велинград. Комбинация от номера 210 и 206;
 7. Велинград - Пеева поляна - Кладова - Бялата скала - Велинград. Комбинация от номера 250, 200 и 202;
 8. Велинград - Пеева поляна - Печенек - Драгиче - Велинград. Комбинация от номера 250, 200 и 204;
 9. Велинград - Ачовица - Ситния дол - Драгиново. Комбинация от номера 250, 210 и 212;
 10. Драгиново - Калето - Кови дол - ЖП гара “Долене”. Комбинация от номера 230 и 232;

Разбира се това са само част от възможните комбинации, като е важно да се има предвид, че сегменти с номера 200 и 210 са маркирани двупосочно т.е. има възможност изброените по-горе маршрути да бъдат изпълнени и в обратна посока.

Също така предвид наличието на асфалтирани пътища (макар и в лошо състояние) водещи до местностите Шамака (над Юндола) и Пеева поляна е възможно сравнително лесно да се правят маршрути с автомобилен трансфер, като в случая местността Шамака дава сравнително бърз достъп до сегмент за спускане №201, а шосето до Пеева поляна позволява бърз достъп до №207 респ. 205, 206, 211, които представляват спускания от Елин връх, както и до №200, по който сравните бързо се достига до началните точки на сегменти с номера 204 и 202.

В бъдеще се предвижда и маркирането на сегмент, който да свърже местността Пеева поляна с района на връх Милеви скали, като за целта ще бъде използван горски път, следящ билото на Алабак. По този начин ще бъдат свързани двете байк дестинации - Велинград и Варвара.