За проекта

Създаването, развитието и популяризирането на единен стандарт за маркиране на маршрути за планинско колоездене в България, е инициатива на четири български организации с дългогодишен опит в планинското колездене - Сдружение "Байкария", Сдружение "Алабак", Велоклуб "Крива Спица" и MTB-BG.com

Водещите принципи, заложени в стандарта, са:

Безопасност

на практикуващите планинско колоездене и други ползватели на планините

В последното десетилетие се наблюдава неколкократно увеличаване на практикуващите планинско колоездене в България, редом с увеличен брой и други ползватели на планините.

Разработената маркировка носи информация както за ориентация и навигация, така и за трудността на терена, и спомага за повишаване ползваемостта и безопасността на планините и маршрутите.

Опазване

на маршрутите, културното и природно богатсво на българските планини

Все повече пътеки, маршрути и заобикалящата ги природа в планините са подложени на унищожаване. Дърводобив, движение на МПС, застрояване, пожари - са само част от явленията, застрашаващи това национално богатство.

Маркирането и легализирането на пътеките и маршрутите е единственият начин те да бъдат разпознати законово и в последствие опазени.

Развитие

на планинските райони, нестопанските организации и туристическите продукти

С разнообразния си характер и красота, съчетана с богат фонд естествени и изкуствени пътеки и черни пътища, българските планини предоставят широки възможности за развитие на туристически продукти и услуги.

Предложеният стандарт за маркировка предоставя гъвкавост за комбиниране и дефиниране на различни маршрути в даден район, от наличните пътища и пътеки. Същевременно, позволява и бъдещо развитие на маршрутната мрежа в района.

Стандартът е представен в следните секции:

В секция "Правилник"са описани основните понятия, маркировъчните знаци, принципите и правилата, за изработка и прилагане на маркировъчен план за даден район.
Съвети от практическото прилагане на стандарта "на терен", като избор на материал и особености при поставяне на маркировъчните знаци и други, ще намерите в"Полезни съвети".
Примери за логиката при формиране на маркировъчни планове може да разгледате за Байк Център Варвара и Байк Център Велинград.
Маркираните по стандарта маршрути в България до момента, може да разгледате в секция "Карта".
Списък с организациите, заявили подкрепа за инициативата, ще откриете в "Организации"
Информация за опита на организациите и авторите на проекта - в "Екип"