Байк център “Варвара” - сегментиране и маршрути

Топографска карта на района на с. Варвара
Топографска карта на района на с. Варвара
Опростена векторна схема на района на с. Варвара
Опростена векторна схема на района на с. Варвара

Повечето маршрути от байк център “Варвара” започват по отсечка с идентификатор 100. Отсечката представлява изкачване по плавен черен път, който свързва с. “Варвара” с вр. Милеви скали. Така определената отсечка дава връзка към почти всички други отсечки в района.

Отсечки 101, 102, 103, 104 и 105 представляват пътеки, отбиващи се от пътя отсечка 100 до с. Варвара. Всяка от тях, в комбинация с отсечка 100, формира съответно маршрутите **Варвара - м. Свети Георги - Варвара (100 + 101), Варвара - Леската - Варвара (100 + 102), Варвара - Липово равнище - Варвара (100 + 103), Варвара - Сухия дол - Варвара (100 + 104), Варвара - м. Смаденица - Варвара (100 + 105).

Отсечки 112, 113 и 114 са интересни с това, че в известна част от протежението си съвпадат. Този избор е направен нарочно, защото в противен случай, ако всеки един от съвпадащите участъци беше отделна отсечка, общият брой отсечки и номера щеше да стане излишно голям. В крайна сметка, вариантът със съвпадащите отсечки се оказва по-прост за маркиране и следване.

Пример за описване на маршрути може да видите тук: информационно табло до връх Милеви скали