Организации, подкрепящи инициативата

Ако желате да заявите подкрепа на проекта с логото на вашата организация, пишете ни!